Tuntematon sotilas - Väinö Linna

This quote was added by smotanu
He olivat hävinneet. Saaneet rangaistuksen. Mistä se oli tullut, siihen tulisi varmasti monenlaisia vastauksia. Eräs myönteinen seikka siinä asiassa sentään oli. Kohtalo oli vapauttanut heidät kaikesta vastuusta antamalla heille selkäsaunan. Mitä olisikaan merkinnyt voitto. Vastuuta. Vastuuta teoista jotka kerran olisivat vaatineet hyvityksen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
smotanu 94.88 99.1%
smotanu 88.74 96.6%
smotanu 87.90 97.7%
smotanu 87.34 98.9%
smotanu 86.64 96.4%
smotanu 86.22 96.6%
smotanu 85.70 96.9%
smotanu 85.67 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
skoojaa 73.50 95.3%
koochan 76.21 98.0%
nopeaz 68.05 93.6%
nopeaz 73.73 94.3%
nopeaz 79.57 97.7%
nopeaz 69.45 95.9%
poeka 46.71 96.9%
nopeaz 68.20 93.8%