Tupac Shakur

This quote was added by gogsi
Kada biste se šetali betonskom ulicom, i pronašli ružu, koja raste iz betona te bi imala malo onečišćen cvijet i rasla bi malo ukoso, vi biste samo ostali iznenađeni, da vidite ružu koja se samo probija kroz beton. I kada vidite dijete, koje odrasta u getu, u takvim najnečistijim okolnostima te vam se ono čak može i obratiti te može sjesti, može vas i rasplakati, ali i nasmijati. Jedino što na sve ovo možete reći je ona nečista ruža te njen krivi rast, ali se ne trudite pogledati na to, kako je.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 73.55 96.5%
tropicalslumber 70.04 94.0%
redzone 39.24 87.2%
pipi 35.30 95.6%
mario.markovic 31.38 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 70.04 94.0%
tropicalslumber 34.10 92.1%
koochan 73.55 96.5%
redzone 39.24 87.2%
redzone 38.66 94.0%
pipi 35.30 95.6%
pipi 5.99 93.3%
mario.markovic 31.38 96.9%