Roger Sailant

This quote was added by gogsi
Kolektivno unutarnje znanje omogućuje budućnost da progovori sadašnjosti; ako sebi dopustimo da budemo dio toka znanja koje se razvija. To je vjerojatno izvor broj jedan trajnih inovacija potrebnih za preoblikovanje ljudskih zajednica.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
luneus 57.96 96.3%
user299434 45.82 83.7%
redzone 45.51 93.3%
rabbit1 44.30 89.3%
user94945 43.47 94.4%
mario.markovic 41.55 99.2%
domi22 40.71 97.1%
user919382 38.15 98.4%
tropicalslumber 35.07 94%
user90270 26.49 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 35.07 94%
domi22 40.37 97.5%
domi22 40.71 97.1%
user299434 45.82 83.7%
user919382 38.15 98.4%
user895532 20.07 94.4%
rabbit1 44.30 89.3%
user94945 43.47 94.4%