Paulo Coelho

This quote was added by gogsi
Rijetko kad zapazamo da nas neobičnost okružuje. Čuda se događaju oko nas, Božji znaci nam pokazuju put, anđeli nas preklinju da ih saslušamo - međutim, mi se oglušujemo o sve to, jer smo naučili da postoje obrasci i pravila pomoću kojih se stiže do Boga. Ne shvatamo da je on tamo gdje ga puštaju da uđe.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 80.61 97.4%
mario.markovic 60.82 99.3%
samra071 51.28 98.7%
user85683 50.44 90.2%
rabbit1 49.90 92.7%
user895532 44.20 94.4%
6666 40.43 99.0%
redzone 36.35 96.5%
user94945 34.91 87.2%
pipi 30.99 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
domi22 27.37 83.2%
rabbit1 49.90 92.7%
6666 40.43 99.0%
user895532 44.20 94.4%
rabbit1 44.40 89.2%
user94945 34.91 87.2%
koochan 80.61 97.4%
koochan 70.07 95.3%