Pappa Goriot - Honoré de Balzac

This quote was added by mafuso
En månad efter detta besök fick herr Goriot ännu ett. Hans dotter, som första gången hade haft en morgontoalett på sig, kom nu efter middagen, klädd som om hon skulle gå bort. Pensionatsgästerna, som satt och pratade i salongen, hann uppfatta att det var en vacker blond ung dam, smärt och graciös och alldeles för distingerad för att kunna vara dotter till en sådan som pappa Goriot.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 106.42 98.5%
mafuso 102.40 96.5%
mafuso 99.96 97.2%
mafuso 99.96 97.7%
mafuso 98.46 98.0%
mafuso 98.25 97.0%
mafuso 97.42 96.8%
mafuso 96.20 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 106.42 98.5%
mafuso 94.62 94.8%
romek 71.38 97.5%
romek 61.88 93.9%
mafuso 99.96 97.2%
hans_the_orange 45.51 83.9%
onos 62.28 96%
mafuso 94.81 95.8%