Taş Meclisi - Jean-Christophe Grangé

This quote was added by ayse35
Bir dereye baktığınızda suyu, köpükleri, suların içinde dans eden otları görürsünüz ama asıl olanı kaçırırsınız. Asıl olan akıntıdır, harekettir, o derenin hayatıdır... İnsan vücudunun da bu örneğe uygun olmadığını kim iddia edebilir? Kan dolaşımı karmaşasının, kalp atışlarının, kimyasal salgıların altında bütün bunları harekete geçiren bir yaşam enerjisi bulunmadığını kim söyleyebilir?

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ayse35 54.65 97.3%
ayse35 49.14 94.0%
ayse35 47.62 96.0%
ayse35 45.74 95.1%
tweety.35 44.71 97.5%
tweety.35 44.67 95.1%
ayse35 41.32 94.2%
ayse35 38.53 92.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
tweety.35 44.67 95.1%
ayse35 54.65 97.3%
ayse35 47.62 96.0%
ayse35 49.14 94.0%
ayse35 45.74 95.1%
ayse35 38.53 92.2%
ayse35 38.12 92.0%
ayse35 41.32 94.2%