De naakte friet - Irene de Vette

This quote was added by stuiter
Laten we eerst de friet zelf, zonder saus of tralala, onder de loep nemen. In De Lage Landen houden we van lekker dikke frieten die twee keer zijn gefrituurd. Knapperig van buiten, zacht van binnen. Fransen, verfijnd als ze zijn, houden van slank: hun 'allumettes' worden slechts eenmaal kort gebakken. Engelsen zweren bij slappe friet, er is niets knapperigs aan hun in de pan gebakken soggy 'chips'. Spanjaarden eten hun 'patatas bravas', gefrituurde aardappelbonken, liefst met een spicy saus.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 77.03 98.4%
basthijssen 76.31 95.8%
basthijssen 74.76 96.7%
basthijssen 71.28 96.5%
basthijssen 71.22 94.8%
basthijssen 70.59 95.8%
basthijssen 69.87 93.9%
basthijssen 69.45 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 69.45 93.4%
basthijssen 74.76 96.7%
basthijssen 58.28 88.6%
bbrrrrrr 49.99 93.8%
basthijssen 76.31 95.8%
basthijssen 69.41 93.2%
bbrrrrrr 48.34 94.3%
bbrrrrrr 47.67 96.3%