Να μάθεις να φεύγεις - Χριστίνα παρασχά

This quote was added by aggelos45
Από την ασφάλεια τρύπιων αγκαλιών. Από χειραψίες που σε στοιχειώνουν. Από την ανάμνηση μιας κάλπικης ευτυχίας. Να φεύγεις! Αθόρυβα, σιωπηλά, χωρίς κραυγές, μακρόσυρτους αποχαιρετισμούς. Να μην παίρνεις τίποτα μαζί, ούτε ενθύμια, ούτε ζακέτα για το δρόμο. Να τρέχεις μακριά από δήθεν καταφύγια κι ας έχει έξω και χαλάζι. Να μάθεις να κοιτάς βαθιά στα μάτια όταν λες αντίο και όχι κάτω ή το άπειρο. Να εννοείς τις λέξεις σου, μην τις εξευτελίζεις, σε παρακαλώ.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
panostis 61.21 94.6%
panostis 59.14 94.2%
user798535 54.34 94.2%
panostis 53.06 88.4%
user798535 52.73 97.7%
panostis 52.50 88.2%
user798535 52.27 94.5%
user566407 48.93 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorjio8989 23.90 91.8%
user566407 48.93 96.2%
big_daddy_yeet 27.73 90.8%
user566407 41.69 91.2%
user798535 54.34 94.2%
user798535 52.73 97.7%
user798535 52.27 94.5%
user566407 44.13 90.5%