Ajan ja avaruuden kartat: Keijukaissaari - Edgar Allan Poe

This quote was added by user636215
Kierros, jonka keiju on juuri tehnyt, jatkoin pohdintaani, vastaa yhtä hänen elämänsä lyhyttä vuotta. Hän on kulkenut halki talvensa ja kesänsä. Hän on vuoden lähempänä kuolemaansa, sillä en voinut olla huomaamatta, että kun hän sukelsi siimekseen, hänen varjonsa irtautui hänestä ja sulautui tummaan veteen saaden sen näyttämään yhä synkemmältä.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user941464 101.42 97.5%
nopeaz 84.61 97.8%
nopeaz 82.82 97.8%
nopeaz 79.33 95.1%
naabi 77.79 95.1%
cahdexan 73.11 97.5%
laboristo 70.14 99.1%
cahdexan 61.84 91.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user941464 101.42 97.5%
nopeaz 82.82 97.8%
cahdexan 73.11 97.5%
cahdexan 61.84 91.1%
laboristo 70.14 99.1%
nopeaz 84.61 97.8%
nopeaz 79.33 95.1%
naabi 77.79 95.1%