Mechanikus narancs - Stanley Kubrick

This quote was added by novbalu
Hirtelen világos lett, mit kell tennem, amire régen vágytam. Megölni magamat. Bekrepálni. Örökre kiszállni ebből a gonosz, kegyetlen világból. Egy pillanatnyi fájdalom tán és azután aludni. Örökkön örökké és örökké. Kiugrottam az ablakon, óh testvéreim és nagyot estem. De nem krepáltam be. Visszatértem az életbe egy hosszú, fekete űr után, amely tarthatott akár egy millió évig is.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 75.63 99.5%
extracher99 75.30 98.0%
sarimarton 70.53 90.5%
rage41 55.75 93.4%
user627574 54.03 96.0%
novbalu 53.53 98.7%
user627574 50.95 96.0%
rage41 50.01 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 54.03 96.0%
user627574 49.16 93.0%
user627574 50.95 96.0%
user627574 43.51 96%
extracher99 75.63 99.5%
extracher99 75.30 98.0%
extracher99 39.23 98.5%
user627574 45.79 93.4%