Watchmen - Az őrzők - Alan Moore

This quote was added by novbalu
Tudja, doktor, nem Isten ölte meg azt a kislányt. Nem a sors küldte őt mészárszékre és nem a végzet etette meg azokkal a kutyákkal. Ha Isten látta, amit bármelyikünk azon az éjszakán tett, nem bánta. Attól fogva tudtam... Nem Isten juttatta idáig a világot. Hanem mi.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 72.79 97.1%
extracher99 72.63 97.4%
rage41 61.51 95.7%
rage41 58.86 92.4%
rage41 55.93 95.0%
user627574 54.08 97.1%
user627574 53.47 94.7%
user627574 51.53 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 51.53 96.0%
user627574 53.47 94.7%
user627574 43.01 88.7%
user627574 54.08 97.1%
user627574 47.85 93.7%
user627574 49.37 90.8%
user627574 50.94 96.0%
extracher99 72.63 97.4%