Watchmen - Az őrzők - Alan Moore

This quote was added by novbalu
Inkább az itteni nyugalmat választom. Belefáradtam a Földbe, az emberekbe. Belefáradtam, hogy belekuszálódom szövevényes életükbe. Azt mondják, munkájukkal a paradicsomot akarják létrehozni, amit aztán mégis borzalmaikkal népesítenek be. Talán senki sem teremti a világot. Talán semmit sem teremt senki. Egy órásmester nélküli óra. Túl késő van. Mindig is az volt. És mindig is az lesz. Túl késő.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 80.43 97.8%
extracher99 78.87 99.5%
user627574 56.06 96.8%
novbalu 50.97 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 56.06 96.8%
user627574 50.23 96.8%
user627574 45.39 95.9%
user627574 43.19 94.5%
extracher99 78.87 99.5%
extracher99 55.81 99.2%
extracher99 38.63 100%
szalaiak 80.43 97.8%