Müller Péter

This quote was added by novbalu
Ha valakit valóban szeretsz, azonnal tudod, ha megbántod - nem azért, mert látod az arcán, hanem mert a bántás pillanatában önmagadon érzed a bántalmat, neked is fáj - és tudod, hogy nem kellett volna. Nemcsak neki, neked is sajog, azonnal.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 76.91 99.6%
rage41 75.05 98.0%
user627574 59.32 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 57.29 97.2%
user627574 54.17 92.3%
user627574 53.22 94.5%
user627574 48.44 93.0%
user627574 52.82 98.0%
user627574 46.61 96.4%
user627574 54.19 96.4%
extracher99 75.78 98.0%