Árkossy Károly

This quote was added by novbalu
Kételkedés nélküli gondolkodás el sem képzelhető. Hiszen már azok is kétkedni kényszerülnek, akik a legminimálisabb mértékben gondolkodnak. Csak olyan szerencsétlenek kételymentesek, akik az állati bárgyúság áldozatai és mondhatni, csöppet sem gondolkodnak még.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 79.89 100%
extracher99 67.88 97.0%
rage41 64.85 94.2%
rage41 63.08 96.0%
user627574 55.59 92.9%
user627574 55.25 93.2%
rage41 53.70 96.3%
user627574 50.29 92.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 55.25 93.2%
user627574 49.27 92.2%
user627574 48.10 88.8%
user627574 46.51 94.6%
user627574 50.29 92.9%
user627574 55.59 92.9%
user627574 49.24 92.9%
extracher99 79.89 100%