Anonüümne

This quote was added by user32977
Ma olen isekas, kannatamatu ja veidi ebakindel. Ma teen vigu, ma väljun kontrolli alt ja aeg-ajalt on minuga raske toime tulla, aga kui sa mu halvimate külgedega hakkama ei saa, siis põrgupäralt sa ei vääri mu parimaid külgi!

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
glevion 140.76 98.7%
geexbox 87.20 97.8%
user779938 82.48 96.2%
putukaz 81.75 89.6%
geexbox 81.56 97.3%
user779938 80.72 96.6%
geexbox 78.08 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
userestyon 39.28 89.5%
userestyon 43.53 98.3%
user779938 75.12 94.9%
user779938 80.72 96.6%
user779938 82.48 96.2%
user779938 65.75 91.1%
user779938 77.34 96.2%