Ondřej Šteffl

This quote was added by miya
Vzdělávání nikdy nebyla jen škola. Ale škola bývala tím hlavním nebo se jí alespoň dařilo nás přesvědčit, že nejvíc se toho učíme ve škole. To se ale už dlouho mění a stále víc a rychleji. Děti stráví u televize a u internetu v průměru víc času než ve škole. Šedesát procent žáků současných škol bude pracovat v povoláních, která dnes ještě neexistují. I dospělí si stále častěji uvědomují, že většinu toho, co skutečně potřebují a používají, se nenaučili ve škole.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 130.11 98.1%
user66168 119.20 98.1%
michal 91.71 98.5%
mrannix99 89.92 96.5%
michal 84.52 96.9%
klusik 83.99 98.9%
pajiinka 76.47 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
michal 91.71 98.5%
michal 84.52 96.9%
flipous 60.19 92.8%
user66168 130.11 98.1%
user548717 44.43 89.6%
user54901 61.79 95.7%
user66168 119.20 98.1%