ekon - scio.cz

This quote was added by miya
Zkuste si test. Předpokládejme, že máte 100 $ na spořícím účtu s úročením 2 % za rok. Kolik budete mít naspořeno za pět let: více než 102 $, přesně 102 $, či méně než 102 $? Případně, bude investor, který má 1% úročení a inflace je 2 %, své úspory rozšiřovat, nebo se mu budou zmenšovat?

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2.3 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
klusik 78.42 100%
dandywine1 47.88 90.8%
dandywine1 42.53 88.9%
dandywine1 42.38 91.1%
hrun 41.50 98.0%
dandywine1 40.22 72.8%
hrun 39.56 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
neozvuck 33.98 91.1%
neozvuck 28.83 82.7%
hrun 37.86 97.0%
hrun 39.56 97.3%
hrun 35.01 97.0%
hrun 41.50 98.0%
hrun 33.51 97.0%