Rainer Maria Rilke

This quote was added by iilisev
Nikad ne treba očajavati, kad se nešto izgubi, osoba ili radost ili sreća; sve se još divnije vraća. Što otpasti mora, otpada, što nama pripada, uz nas ostaje, jer sve se po zakonima odvija, koji su veći od naše spoznaje i s kojima smo samo naočigled u suprotnosti. Treba u sebi živjeti i na cijeli život misliti, na sve svoje milijune mogućnosti, širine i budućnosti, naspram kojih ne postoji ni prošlo niti izgubljeno.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
nightdevil 91.83 90.0%
iki98 86.43 95.2%
housemousealex 61.23 98.1%
4nn4 59.00 94.4%
martap 58.34 94.8%
user53639 57.69 95.3%
user47899 57.15 98.1%
siroliver 56.54 92.9%
kruc1 55.94 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 35.40 86.8%
user299434 53.15 92.6%
user94945 39.28 93.2%
user94945 39.80 94.4%
user90270 27.32 92.3%
pipi 32.77 94.6%
user85683 54.22 91.5%
user85683 55.70 94.0%