L. N. Tolstoj

This quote was added by iilisev
Životno iskustvo jeste: neće ljudi brzo saznati ono što ja znam. Ima li mnogo željeza i kakvi su metali na suncu i zvijezdama - to se može brzo doznati; ali ono što otkriva našu prljavštinu, to je teško, vrlo teško...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
iki98 89.29 95.2%
user869559 73.09 97.7%
siroliver 63.52 95.6%
davbuz 62.97 93.6%
kruc1 60.32 99.5%
user60533 59.73 96.4%
4nn4 59.10 96.9%
markodon 58.90 97.7%
housemousealex 57.07 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user101364 52.31 100%
user101356 47.51 100%
tropicalslumber 35.94 92.7%
rabbit1 53.19 96.9%
rabbit1 49.34 94.4%
6666 34.17 95.6%
leadun128 40.29 95.2%
rabbit1 47.46 94.8%