Romantika je roba iz uvoza - Dario Grgić

This quote was added by iilisev
Tužno je što nisu česti ni oni Zemljani koji imaju nekoga zbilja svojega, onako kako je Osip Mandeljštam govorio svojoj Nadeždi: Ti si moje ti. Nekoga kome iz dubine Suhravardijevih zvjezdanih kapija što raskriljuju mogućnosti tolikih svjetlosti možete s vremena na vrijeme reći: Ti si moje Sunce.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
nightdevil 100.64 92.2%
tsukasa 78.71 97.1%
iki98 73.69 89.7%
koochan 71.49 95.5%
mentoly 67.27 96.1%
user527211 65.81 91.1%
pixelip 65.74 93.4%
user66578 61.43 90.3%
markodon 60.23 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 33.65 91.1%
redzone 37.35 92.8%
luneus 35.66 83.1%
luneus 34.22 87.7%
koochan 71.49 95.5%
koochan 70.14 96.7%
pixelip 65.74 93.4%
redzone 36.67 88.5%