Pijev život - Yann Martel

This quote was added by iilisev
Neki od nas odustaju od života, tek uz rezignirani uzdah. Drugi se malo bore, a onda izgube nadu. A treći - među njima i ja nikad ne odustaju. Borimo se, borimo i borimo. Borimo se bez obzira na cijenu bitke, na pretrpljene gubitke, na nevjerojatnost uspjeha. Borimo se do kraja. Nije to pitanje hrabrosti. To je nešto u nama, nesposobnost odustajanja. Možda najobičnija glupa glad za životom?

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
cheatbot03 168.95 100%
nightdevil 124.73 91.8%
mentoly 83.44 96.1%
iki98 81.18 92.3%
davbuz 61.69 95.4%
markodon 60.17 98.2%
pixelip 57.30 87.8%
user53639 56.63 96.8%
kruc1 55.85 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 36.85 90.8%
leadun128 31.96 90%
dubravko2108 53.43 96.1%
grimnir48 30.46 85.5%
rabbit1 51.78 91.6%
rabbit1 49.16 95.4%
user94945 38.80 89.7%
pixelip 57.30 87.8%