Pavel Zahrádka

This quote was added by miya
Už jste si někdy všimli, jak špatný vkus má většinové publikum? Mezi svými univerzitními kolegy bych jen obtížně hledal někoho, kdo by se na Babovřesky šel se zálibou podívat do kina. Ale už ho vidělo téměř 300 tisíc lidí. Podobným příkladem je úspěšná hudební produkce Evy a Vaška Ševčíkových či komerčně úspěšné romány Michala Viewegha. Pravděpodobně málokterý čtenář Aluze je pravidelným návštěvníkem koncertů Evy a Vaška.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 122.26 97.5%
user66168 118.24 97.3%
user66168 116.20 97.9%
user66168 107.23 97.7%
user66168 105.44 94.9%
user66168 105.17 96.8%
h3nza3 72.59 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
michal 71.53 97.3%
michal 67.81 95.9%
user66168 122.26 97.5%
user66168 118.24 97.3%
user66168 116.20 97.9%
user66168 105.44 94.9%
user66168 107.23 97.7%