Slaviša Pavlović

This quote was added by iilisev
I kada vas gađaju kamenjem, guraju u stranu, vuku unazad, vi nastavite. Sledite svoj cilj, polako koračajte, istrpite svaku nedaću i uspeh je neminovan. Onda ćete se osvrnuti, pogledati sve njih, bednike, koji i dalje stoje na istom mestu i rade to isto drugima. Ovog puta, vas će veličati, govoreći da su oni zaslužni za vaš uspeh. Oprostite i sažalite se, neka nisu pomogli, vi ste uspeli, a oni su ostali iza vas.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
nightdevil 136.57 95.0%
iki98 89.73 95.0%
iki98 86.33 94.8%
koochan 78.25 96.5%
koochan 69.81 96.5%
pixelip 63.16 88.9%
mario.markovic 59.79 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 78.25 96.5%
pixelip 63.16 88.9%
user90270 22.01 84.2%
pipi 34.29 93.9%
user90270 32.24 94.1%
mario.markovic 59.79 99.3%
mario.markovic 40.06 98.6%
samra071 41.05 91.4%