Jurnalul de la Tescani - Andrei Pleșu

This quote was added by user65
Nici o platitudine nu e platitudine în ea însăși, ci e platitudine prin pasivitatea noastră mentală, prin somnolența noastră. A începe de la o platitudine e totuna cu a începe fără o idee proprie. Cei care au prea repede, de la bun început idei, nu ajung, mai niciodată, să gândească. Cheia demarajului speculativ optim: a nu avea idei. A le obține.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 107.89 98.3%
yierstem 106.15 95.1%
yierstem 98.49 91.1%
alffy 89.97 97.2%
alffy 87.29 97.2%
hodor_1234 86.02 96.9%
hodor_1234 84.43 98.9%
muchinchai 81.87 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user3132165 49.10 92.3%
user85686 35.96 94.3%
user85686 33.20 95.9%
user85686 33.44 94.8%
user85686 31.71 91.4%
user85686 35.54 90.4%
user85686 40.39 96.7%
user85686 37.00 97.2%