Diverse - Petre Țuțea

This quote was added by user65
Nu pot evita neplăcerile bătrâneții și nu mă pot supăra pe Dumnezeu că m-a ținut până aproape la nouăzeci de ani. Însă bătrânii au o supapă foarte înțeleaptă: au dreptul la nerușinare. O nerușinare nelimitată. Când mă gândesc la suferințele bătrâneții, îmi dau seama că în natura asta oarbă cel mai mare geniu este geniul morții. Faptul că murim, de cele mai multe ori la timp, este un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru noi.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
alffy 88.99 97.3%
hodor_1234 88.95 98.4%
hodor_1234 87.71 96.0%
hodor_1234 78.49 94.3%
muchinchai 73.37 99.1%
muchinchai 73.00 97.1%
muchinchai 72.59 98.2%
muchinchai 72.58 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
alex.comann 28.97 91.6%
alffy 88.99 97.3%
muchinchai 73.00 97.1%
muchinchai 66.83 96.2%
muchinchai 72.59 98.2%
muchinchai 73.37 99.1%
muchinchai 71.55 98.6%
muchinchai 67.62 95.7%