Cel mai iubit dintre pământeni, vol. II - Marin Preda

This quote was added by user65
După o plimbare pe străzile orașului (căci așa îmi păru, plimbare, nu se grăbea nimeni. Iată secretul longevității românilor; nimeni nu se grăbește: „merg lucrurile și mai încet”, spune un erou al lui Sadoveanu și are perfectă dreptate; nu suntem noi cel mai vechi popor din Europa? Noi, tracii! Dacă ne-am fi grăbit, am fi pierit în ceața veacurilor).

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


muchinchai 2 years ago
Bug report: The closing quotation mark after 'și mai încet' (Unicode 201D) is not set correctly when using the 'Train on this quote' button (it works correctly when the text is randomly selected on the typing practice page). The character is POSTed correctly, but the code that builds the _initial JS variable on the resulting page is not producing the correct escape sequence: instead of \u201d it generates the normal ASCII \".

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 90.09 94.9%
yierstem 80.45 89.7%
muchinchai 77.02 99.4%
muchinchai 75.05 99.7%
muchinchai 74.29 98.9%
muchinchai 73.86 98.1%
muchinchai 73.19 97.8%
muchinchai 73.12 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
yierstem 80.45 89.7%
yierstem 90.09 94.9%
muchinchai 72.27 97.8%
manuelnacre 52.53 92.1%
manuelnacre 49.46 94.1%
muchinchai 74.29 98.9%
muchinchai 69.34 96.2%
muchinchai 70.90 97.2%