Mircea Dinescu

This quote was added by lazarsaineanu
Primele poezii le-am citit la școală, în manuale. Erau poezii cu partidul. Mi se păreau minunate, aș fi vrut să scriu și eu la fel. Când m-am hotărât să scriu primul poem, prin clasa a șasea, mi-am luat carnețelul și m-am dus în pădure. Eram convins că, dacă vrei să scrii despre pădure, trebuie să mergi în pădure. Eram complet în afara literaturii pe atunci. Dar s-a întâmplat apoi să merg în casa unui avocat, el mi-a arătat un volum de Blaga, care m-a lăsat cu respirația tăiată.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
muchinchai 78.11 99.0%
muchinchai 76.88 98.2%
muchinchai 74.59 98.4%
muchinchai 74.28 97.4%
muchinchai 73.83 99.0%
muchinchai 73.80 98.2%
muchinchai 73.73 97.8%
muchinchai 73.69 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
fanebabanu 40.28 98.6%
muchinchai 78.11 99.0%
muchinchai 76.88 98.2%
muchinchai 74.59 98.4%
muchinchai 72.22 97.4%
muchinchai 62.88 95.8%
muchinchai 72.60 97.0%
muchinchai 71.92 98.4%