najljepši citati - T-----A

This quote was added by t_a123
Svi mi imamo osobu koju pokušavamo zaboraviti, ali jednostavno je nemoguće, i poslije toliko vremena sjetimo je se prije spavanja, kad nam je najteže, kad čujemo neku pjesmu, jednostavno su neke stvari bile prelijepe da bi se tako lagano zaboravile.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 169.55 100%
nightdevil 127.90 92.9%
mentoly 97.41 99.6%
iki98 92.32 93.6%
shivarino 91.96 90.3%
tsukasa 91.79 97.6%
user249131 79.66 94.7%
user527211 72.34 88.9%
davbuz 71.48 96.1%
kruc1 69.26 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user737673 59.16 99.2%
user737673 57.46 98.4%
tropicalslumber 40.76 90.9%
user299434 66.30 94.0%
user94945 41.49 86.5%
redzone 48.32 92.6%
user249131 79.66 94.7%
user90270 30.31 90.6%