John Lenon

This quote was added by locky
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dandywine1 67.35 92.2%
nejento 63.71 89.4%
dandywine1 59.84 95.3%
koochan 57.76 97.6%
dandywine1 57.33 95.3%
koutypin 54.51 94.8%
koochan 53.20 94.4%
honzuvtata 52.64 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
kubasojd 29.75 89.4%
filli01 46.50 91.0%
filli01 45.59 93.1%
eggze 21.98 93.5%
koochan 51.84 89.4%
koochan 57.76 97.6%
koochan 53.20 94.4%
takeon 24.31 97.1%