John Lenon

This quote was added by locky
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 121.16 99.0%
user66168 101.01 95.7%
user66168 91.80 96.2%
michal 73.13 97.6%
dandywine1 67.35 92.2%
nejento 63.71 89.4%
dandywine1 59.84 95.3%
koochan 57.76 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 45.62 87.1%
michal 73.13 97.6%
michal 57.47 94.0%
flipous 45.83 91.1%
komkowvlad 7.94 59.0%
user66168 101.01 95.7%
user66168 121.16 99.0%
user66168 91.80 96.2%