Oscar Wilde

This quote was added by iilisev
Samo plitkim ljudima treba po nekoliko godina da prebole neki osjećaj. Čovjek koji gospodari sobom, može isto tako brzo učiniti kraj svojoj patnji, kao što može pronaći neko novo uživanje. Ja se neću na milost i nemilost predati svojim čuvstvima. Ja se hoću njima služiti. Pomoći njih uživati i njima gospodariti.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mentoly 77.90 96.0%
davbuz 72.75 97.2%
koochan 67.61 94.3%
chocolateseed 60.30 96.9%
kruc1 58.96 98.1%
housemousealex 57.08 98.4%
dragkol 56.54 96.3%
toxicjooker 56.49 98.4%
mario.markovic 56.10 100%
markojerkic 55.19 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 37.13 91.8%
tropicalslumber 40.96 92.9%
user895532 45.56 96.3%
user94945 32.01 81.7%
luneus 34.44 85.1%
koochan 67.61 94.3%
user90270 36.23 97.2%
mario.markovic 56.10 100%