Nepoznato

This quote was added by iilisev
Kad bi se čovjek manje brinuo za stvari koje su mu daleke, zacijelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. Kad umireš od žeđi kasno je razmišljati o kopanju bunara. Ko hoće da nebo izmjeri trskom, nalik je na onoga koji pokušava zemlju probušiti iglom. Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nightdevil 127.23 95.5%
josipgojak 113.63 98.6%
mario.markovic 63.18 97.4%
kruc1 59.40 98.6%
davbuz 56.69 91.1%
siroliver 56.05 91.9%
dres224224 54.70 94.5%
user85683 54.23 96.1%
housemousealex 52.39 96.3%
user449425 51.29 92.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
tropicalslumber 36.60 90.7%
leadun128 32.20 91.0%
rabbit1 50.42 89.1%
rabbit1 43.37 89.6%
user94945 38.08 86.0%
luneus 41.37 88.9%
redzone 45.88 90.3%
mario.markovic 63.18 97.4%