Nepoznato

This quote was added by iilisev
Kad bi se čovjek manje brinuo za stvari koje su mu daleke, zacijelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. Kad umireš od žeđi kasno je razmišljati o kopanju bunara. Ko hoće da nebo izmjeri trskom, nalik je na onoga koji pokušava zemlju probušiti iglom. Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nightdevil 127.23 95.5%
josipgojak 113.63 98.6%
nightdevil 104.17 91.7%
mario.markovic 63.18 97.4%
kruc1 59.40 98.6%
davbuz 56.69 91.1%
siroliver 56.05 91.9%
dres224224 54.70 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
redzone 45.88 90.3%
mario.markovic 63.18 97.4%
redzone 39.41 89.5%
redzone 41.80 95.3%
redzone 39.73 89.8%
redzone 37.22 94.0%
user90270 31.79 92.2%
user90270 25.35 91.2%