Recent comments

Helena
'And though she be but little, she is fierce' is the best line Shakespeare ever ...

weesin
bruh moment

John Cena
Nice sentiment. But this quote is one big run-on sentence

Anna Thomas
That's how you get obesity... Correct intent wrong message...

Souvik
Nice quote. But I see a couple mistakes. You should have typed 'and I am ...

More

Quotes

Add a new quote

Recent quotes - Best quotes - Worst quotes -

Mihály Csíkszentmihályi
Detta innefattar att förvandla livet till en enda flowupplevelse. Om en människa bestämmer sig för att uppnå ett tillräckligt svårt mål, från vilket alla andra delmål följer och hon investerar all sin energi i att utveckla de färdigheter som behövs för att nå det målet kommer hennes handlingar och känslor vara i harmoni med varandra, och olika delar av livet kommer att hänga samman med varandra - och varje aktivitet kommer att vara meningsfull i nuet lika väl som i det förflutna och i framtiden.

Mihály Csíkszentmihályi
Vid det optimala tillståndet för inre upplevelser finns det ordning i medvetandet. Detta inträffar när mental energi - eller uppmärksamhet - investeras i realistiska mål och när personens färdighet svarar mot handlingsmöjligheterna. Strävan efter ett mål skapar ordning i medvetandet därför att man måste koncentrera sin uppmärksamhet på uppgiften och omedelbart glömma bort allt annat. Dessa perioder av kamp för att klara av utmaningar är det som man tycker är de mest njutbara ögonblicken i livet.

Mihály Csíkszentmihályi
Tvärt emot vad för det mesta tror är dessa de bästa stunderna i vårt liv inte passiva, mottagande, avslappnade ögonblick - även om sådana upplevelser också kan kännas behagliga om vi arbetat hårt för att uppnå dem. De bästa ögonblicken inträffar vanligen när en människa tänjer sin kropp och själ till det yttersta i en medveten ansträngning för att åstadkomma någonting svårt eller eftersträvansvärt.

Mihály Csíkszentmihályi
Vad jag "upptäckte" var att lycka inte är någonting som bara händer. Den är inte resultatet av tur eller tillfälligheter. Den är ingenting man kan köpa för pengar eller kommendera fram med hjälp av makt. Den beror inte i och för sig på yttre händelser utan snarare på hur vi tolkar dem. Lyckan är i själva verket ett tillstånd som var och en av oss måste förbereda, vårda och personligen försvara. De människor som lär sig att kontrollera inre upplevelse kommer att kunna påverka sin livskvalitet, vi.

Bodil Jönsson
Placebo-effekten borde döpas om till menings-effekten. Om du tillskriver något en positiv mening, om du "tror" på det, så reagerar också din kropp positivt. Motsatsen, att inte ha någon tilltro till en behandling, påverkar däremot utfallet negativt. Det ligger ingen humbug i detta - men fortfarande är meningseffekten inte uppmärksammad som den hälsofaktor den egentligen är.

Bodil Jönsson
En stor del av stressen i dag är inlärd. Hur kommer det sig att du börjar småspringa när du närmar dig en tunnelbanenedgång, också om det är söndag och du inte alls har bråttom? Vana och inget annat än vana. Du har lärt dig, din kropp vet att i det läget skall det vara bråttom.

Bodil Jönsson
Den ena dagen kan förefalla den andra lik, men inte är den det, inte. I själva verket rusar tidsandan iväg i en svindlande hastighet. Enda skälet till att du inte märker det är att du själv är med i förändringen, precis som du är med i jordens rörelse genom rymden utan att besväras av fartvinden.

Bodil Jönsson
Att komma ner i djup koncentration kan kräva en ställtid på timmar eller dagar, veckor eller rent av månader. Har du nått en sådan koncentration, kan den rimligen inte bara slängas bort genom att du hela tiden skall vara tillgänglig för störningar som till exempel mobiltelefon eller mail.

Alan Watts
En värld som i ökande grad består av destinationsorter utan resor mellan dem, en värld som endast uppskattar att "komma någonvart" så fort som möjligt, blir en värld utan väsen, utan innehåll. Man kan komma vart som helst, men ju mer detta blir möjligt, dess mindre är det värt att göra det.

Steve Jobs
Ditt arbete kommer att fylla en stor del av ditt liv, och det enda sättet att verkligen vara tillfredsställd är genom att göra vad du tror är ett bra jobb. Och det enda sättet att göra ett bra jobb är att älska vad du gör. Om du inte hittat det ännu, fortsätt leta. Nöj dig inte. Som med alla saker som berör hjärtat vet du när du hittar det.

Leonardo Da Vinci
Livet är ganska lätt: Du gör några saker. De flesta misslyckas. Några lyckas. Du gör mer av det som lyckas. Om det blir storslaget, kopierar andra det. Så du gör någonting annat. Det är det som är tricket, att göra någonting annat.

John D. MacDonald
Integritet är inte ett villkorligt ord. Det blåser inte i vinden eller förändras med vädret. Det är din inre bild av dig själv, och om du tittar inåt och ser en man som inte kommer att fuska, då vet du att han aldrig kommer att göra det.

N A
John Ajvide Lindqvist
Han hade aldrig varit med om någonting i närheten av det här. Inte med Anna-Greta. Hon kunde bli fruktansvärd om de någon gång grälade och sedan gråta en stund när det var över, men ren förtvivlan av det här slaget hade han aldrig tidigare sett hos henne.

Ines Uusman - 1996, IT-ansvarig minister
Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.

Tomas Tranströmmer - Ostinato
Ur vrakens kretsande punkt av stillhet rullar havet dånande fram i ljuset, tuggar blint sin betsel av tång och frustar skum över stranden. Jorden höljs av mörker som fladdermössen pejlar. Vraken stannar och blir en stjärna.

Milton Friedman - Great Depression
The Great Depression, like most other periods of severe unemployment, was produced by government mismanagement rather than by any inherent instability of the private economy.

Lars Winnerbäck
Detta skall kallas en gång till denne sång. För de flesta som bil har en kanske första dans som vi veta. Men det som vi kanske inte sett, det har inte hänt. Tack gud för ditt goda namn. Jesus tog dig, och sa det också. Torsdag är kommen, så är jag.

August Strindberg - Vargarne tjuta
Vinden vilar, stillhet råder, stadens tornur slagit tolv! Tysta slädarna på föret glida som på bonat golv. Sista spårvagnsklockan klingat, ingen hund på gatan hörs, staden sover, lyktorna släcks, ej en kvist på träden rörs; nattens himmel svart som sammet välver sig oändligt djup. Högt Orion svärdet svänger, Karlavagnen står på stup. Elden i spisen slocknat, blott i fjärran står en rök; ur en skorstensobelisk den stiger som utur ett jättekök.

August Strindberg - Ett halvt ark papper
Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. - Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen, satt ett halvt ark papper fastnubbat; och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna.

August Strindberg - Hemsöborna
Och ibland strök man förbi en ruskprick, ibland ett vitt sjömärke, som såg ut som ett spöke; än lyste kvarliggande snödrivor som lärft på bleke, än döko skötvakare upp ur det svarta vattnet och skrapade mot kölen, när ekan gick över dem; en yrvaken trut skrämdes upp från sin kobbe och tutade liv i tärnor och måsar, som gjorde larm, värre än hin håle, och längst ut, där stjärnorna gingo ner i sjön, syntes ett rött och ett grönt öga av en stor ångare.