Recent comments

The Typing Professor
betty_d: If you click into my profile and then on 'quotes contributed' you will find ...

Robert Greene
Great quote! But a comma should be inserted after the words 'In the end'

The Typing Professor
Short stories! I am trying to improve my WPM for a job, but most tests ...

Jet Black
Great quote. However, it would read better if you inserted the word 'the' before the ...

Scott Cawthon and Kellen Goff
This would be a terribly annoying quote to type. As a general rule, I think ...

More

Quotes

Add a new quote

Recent quotes - Best quotes - Worst quotes -

N A
Márai Sándor
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.

N A
Jonathan Swift - Gulliver utazásai
Atyja, a császár, ekkor rendeletet adott ki, mely szigoru büntetés terhe alatt megtiltotta a népnek, hogy a tojást vastagabb felén törje fel. A népet annyira felbőszitette e rendelet, hogy hat izben lázadás tört ki. E forradalmak folyamán egyik császárunk életét, másik trónját vesztette... Feljegyezték, hogy tizenegyezer ember szenvedett inkább kinhalált, semhogy a hagyományok ellenére a vékonyabb felén törje fel a tojást.

Részlet "Az ötödik pecsét" című filmből
Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Kiengedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk, gyűlölni fognak bennünket, de jogosan becsülik önmagukat? Elkövetne ilyen hibát?

Részlet az 'Amerikai pszichó' című filmből
Szereted Huey Lewis-t és a News-t? ... '87-ben Huey ezt adta ki: Négy, a legtökéletesebb albumuk. Szerintem kétségtelen mestermű a 'Hip to be Square', ami mindenkit annyira megragad, hogy nem is figyelnek a szövegére, pedig érdemes! Nos, nem csak a konformizmus kényelméről és a trendek fontosságáról szól, hanem egyben kiáltvány magáról az együttesről.

N A
Jim Jarmusch
Semmi sem eredeti. Lopj bárhonnan, ami inspirál, vagy felkelti a fantáziádat. Fogadj be régi filmeket, új filmeket, zenét, könyveket, festményeket, fényképeket, verseket, álmokat, véletlen beszélgetéseket, építészetet, hidakat, utcai feliratokat, fákat, felhőket, vízformákat, fényeket és árnyékokat. Viszont csak azokat nyúld le, amik tényleg közel állnak hozzád. Ha így csinálod, az egész (amit összelopsz) hiteles lesz. A hitelesség felbecsülhetetlen; eredetiség meg nem létezik.

Fernando Pessoa - Kétségek könyve
Egy nem létező település határvidéke vagyok, terjengős kommentár egy meg nem írt könyvhöz. Senki, de senki nem vagyok. Nem tudok érezni, nem tudok gondolkodni, nem tudok szeretni. Egy megírásra váró regény szereplője vagyok, s bár soha nem léteztem, tünékenyen és formátlanul bolyongok egy olyan valakinek az álmaiban, aki soha nem volt képes megformálni.

N A
Fernando Pessoa
Amikor Milton megírt egy szonettet, úgy írta meg, mintha ettől az egyetlen szonettől függne az élete. Egyetlen szonettet sem szabadna más lelkiállapotban megírni. Lehet, hogy egy epigramma szalmaszál csupán, de olyan szalmaszál kellene, hogy legyen, amelybe a haldokló költő belekapaszkodik.

N A
Fernando Pessoa
A változatosság a bőbeszédűség egyetlen mentsége. Senkinek nem szabadna húsz könyvet hagynia maga után, hacsak nem képes úgy írni, mint húsz különböző ember. Victor Hugo művei ötven jókora kötetet töltenek meg; mégis minden egyes kötetben, sőt minden egyes oldalon jelen van Victor Hugo a maga teljességében. Egy-egy újabb oldallal csak az oldalak száma növekszik, s nem a lángelme. Esetében nem termékenységről, hanem terjengősségről van szó. Mint lángelme, vesztegette az idejét: mint író, kevésbé.

N A
Winston Churchill
Egy politikusnak meg kell tudnia mondani, hogy mi fog történni holnap, a következő héten, hónapban vagy évben. És később meg kell tudnia magyarázni hogy ezek miért nem történtek meg.

Franz Kafka - Az átváltozás
Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ív alakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt. "Mi történt velem?" - gondolta.

Örkény István - Mi mindent kell tudni
Érvényes két díjszabási övezet beutazására, egy órán belül, legföljebb négyszeri átszállással, a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos!

Trencsényi-Waldapfel Imre - Görög regék és mondák
Kezdetben csak Khaosz, a tátongó üresség létezett, belőle vált ki Erebosz, az alvilági sötétség, és Nüx, a fekete Éjszaka. Aztán megszületett Gaia, a széles mellű föld, a világmindenség meginghatatlan alapja, s önmagából hívta létre Uranoszt, az Eget.

Mérő László - Az élő pénz
A cég havi hozama tehát 6000-5400=600 hal, éves hozama pedig 12x600=7200 hal. Az adott kockázati szint mellett tehát ebbe a cégbe akkor érdemes befektetni, ha ez a 7200 hal eléri a cég törzstőkéjének 40%-át. Ez azt jelenti, hogy Richson csak akkor fog belefektetni ebbe a cégbe, ha a cég törzstőkéje nem több 18 000 tőkehalnál (mivel ennyinek 40%-a a 7200 halnyi éves hozam).

Mérő László - Az élő pénz
Ennek a fejezetnek az elején, amikor az esernyőgyár és a nyaralóhajó várható hozamát vizsgáltuk, nyugodt lelkiismerettel számítottuk a +40% és a -10% átlagát 15%-os hozamnak. Ez teljesen racionális eljárás volt. Ugyanakkor most már azt is tudjuk, hogy az ember egyáltalán nem így értékeli magában a két lehetőség kilátásait. Például a többség előnyben részesítette a fix 3000 dollárt a 80%-os esélyű 4000 dollárral szemben, holott a 80%-os esélyű 4000 dollár várhatóan 3200 dollárt ér.

Mérő László - Az élő pénz
Nagyon gyakori elhárító mechanizmus a racionalizálás. Már Ezópusz meséjében is ezt alkalmazza a róka, amikor nem éri el a szőlőt, és meggyőzi magát arról, hogy nem is akarja elérni, mert savanyú. A racionalizálás tehát éppen nem azt jelenti, hogy racionálisan cselekszünk, hanem azt, hogy úgy próbáljuk feltüntetni a cselekedetünket, mintha racionális volna. Jó okot keresünk a cselekedetünkre, hogy az igazi okot elrejthessük önmagunk elől.

N A
Mérő László - Az élő pénz
Ugyanakkor a newtoni gondolatvilág kapcsán is megjelent a kérdés, hogy mennyi lehet az 1-1+1-1+1-1+1-1+1-... végtelen összeg értéke. Érvelhetünk úgy, hogy nyilván nulla, mivel (1-1)+(1-1)+... az csupa nulla összege. De érvelhetünk úgy is, hogy az összeg nyilván 1, mivel 1+(-1+1)+(-1+1)+... egy egyes utána csupa nulla összege.

Seneca - Erkölcsi levelek
Hogyan? Ne haladjak az elődök nyomán? Persze, a régi úton járok, de ha kényelmesebbet és simábbat lelek, azt fogom kiépíteni. Akik ezzel foglalkoztak, nem uraink, hanem vezetőink.

Jamamoto Cunetomo - Hagakure
Kínában egyszer egy ember nagyon szerette a sárkányt ábrázoló képeket, és ruháit, bútorait ennek megfelelően válogatta össze. A sárkányok iránti rajongása felkeltette a sárkányisten figyelmét, és egy nap egy igazi sárkány jelent meg az ablaka előtt. Azt mondják, az illető ijedtében szörnyethalt.

Daidódzsi Júzan - A Busidó alapjai
Egy szamurájnak mindenekelőtt azt a tényt kell észben tartania - éjjel s nappal, Újév reggelétől, amikor felemeli az evőpálcikáját, hogy elfogyassza reggelijét, egészen az év utolsó éjszakájáig, amikor elkészíti az elszámolását -, hogy meg kell halnia. Ha ezt mindig észben tartja, akkor képes lesz a hűség és a gyermeki kötelesség útja szerint élni, számtalan veszélyt és csapást fog elkerülni, távol tudja tartani magát a betegségektől és a balsorstól, sőt, mi több: hosszan élvezheti az életet.

Calgacus - harctéri beszéd
Vagy azt hiszitek, hogy a rómaiak ugyanolyan bátrak háborúban, mint amilyen zabolátlanok békében? A mi meghasonlásaink és viszálykodásaink tették őket híressé, ellenfeleik hibáiból kovácsolnak seregüknek dicsőséget.