Recent comments

Tim's Father, About Time
Thank you :)

Helen Keller
I got one of the highest rated quotes on the website as a typing test

Autumn
I didn't know greenleaf is a last name. Is this actually your name?

Debbie Ford
baaaaaad. one sentence only. don't like the commas. forgot your oxford comma duh

Swati Pawar
cool

More

Quotes

Add a new quote

Recent quotes - Best quotes - Worst quotes -

N A
Thom Arisman - Moedergevoelens - Mr. Single
De eerste dagen na de ontmoeting met mijn moeder was er niets met me aan de hand: 's ochtends at ik braaf mijn banaantje met pindakaas, las de ochtendkrant op het toilet, omdat ik er toch lekker zat dronk ik er meteen mijn drie kopjes koffie, bekeek met een spiegeltje mijn glimmende kruintje, barstte in janken uit, probeerde voor de 87e keer met een aansteker de walgelijke pluk haar boven mijn billen weg te branden, pakte mijn laptop en ging aan het werk.

N A
Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Ik ben niet geschikt gebleken voor een afstandelijke benadering van mijn patiënten. Een doodzonde, die er bijna toe geleid had dat ik vlak voor het voltooien van mijn opleiding eruit verwijderd zou worden. Een gebrek aan administratieve accuratesse weerhield mijn opleider hier noodgedwongen van en zodoende maak ik thans deel uit van een beroepsgroep die zichzelf niet serieus lijkt te willen nemen in zijn presentatie naar de buitenwereld.

N A
Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Ook speelfilms als One flew over the cuckoo's nest droegen bij aan het levendige maatschappelijke debat over passende zorg voor psychiatrische patiënten. Hoewel veel van de idealen van de antipsychiatrie niet realiseerbaar waren, of achteraf bezien niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht, gebéurde er tenminste iets.

Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Een van mijn gekke ooms was niet alleen opgenomen, maar richtte in dezelfde tijd met onder anderen een nu nog actieve psychiater De Gekkenkrant op. Hij kon kleurrijk vertellen over de ludieke acties die werden bedacht om misstanden in de psychiatrische zorg aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig aan de kaak te stellen.

N A
Bram Bakker - Te gek om los te lopen
In mijn puberteid waren Jan Foudraine en Frank van Ree mijn psychiatrische idolen. Foudraine schreef een bestseller, Wie is van hout, waarvan ik als belangrijkste boodschap begreep dat gekte best te doorgronden valt, als je maar flink je best doet. Het was de tijd van de antipsychiatrie, een stroming vol idealen die tenminste een frisse bries door de stoffige gestichten blies.

N A
Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

N A
Hilaire Walden - Noord-Afrikaans kookboek
Harissa, soms ook arissa genoemd, is een hete pasta op basis van rode pepers. Het mengsel wordt in de eerste plaats met Tunesië geassocieerd, maar wordt ook in Algerije en Marokko gebruikt. Het wordt als een soort saus op tafel gezet (in een klein schaaltje met een klein lepeltje), maar wordt ook toegevoegd aan vlees- en groentegerechten, vissoepen met saffraan, stoofpotten, paprika's en tomaten.

N A
L.A.J.M. Van Eck - Het Delinquente Zwarte Schaap
Dat juist de jeugdigen afkomstig uit de onderste lagen der bevolking eerder en meer met de justitie in aanraking komen, wijt Austin Porterfield aan hun ongelukkige achtergrond, die met zich meebrengt dat hun ouders door onwetendheid en gebrek aan sociale vaardigheid dit niet kunnen voorkomen.

N A
L.A.J.M. Van Eck - Het Delinquente Zwarte Schaap
Om een indruk te krijgen van het werkelijk voorkomen van delinquent gedrag onder jeugdigen, vroeg de Amerikaanse onderzoeker Austin Porterfield op grote schaal aan college-studenten of ze al dan niet ontdekte delicten hadden gepleegd. Hij kwam tot de conclusie dat delinquent gedrag een relatief normaal verschijnsel is onder de opgroeiende jeugd van alle lagen der bevolking.

N A
L.A.J.M. Van Eck - Het Delinquente Zwarte Schaap
De bestudering van de jeugdcriminaliteit heeft bij de studie van het verschijnsel misdaad, steeds een belangrijke rol gespeeld. Dit valt te begrijpen, als men in aanmerking neemt dat men de carrières van 'beroepsmisdadigers' en recidivisten reeds in de vroege jeugd kan zien beginnen. Ook de omvang van de jeugdcriminaliteit maakt de belangstelling begrijpelijk.

N A
L.F. Jens - Criminaliteit in Utrecht in verband met familie en wijk
Later, toen meer in het bijzonder de recidiven onder de loupe werden genomen en ten behoeve van dit onderzoek ook biografische gegevens werden verzameld omtrent personen die drie of meermalen door de arrondissementsrechtbank te Utrecht veroordeeld waren, kon worden vastgesteld, dat er tussen deze dragers van gelijke namen inderdaad zeer nauwe familierelaties bestonden.

N A
L.F. Jens - Criminaliteit in Utrecht in verband met familie en wijk
Toen geruime tijd geleden op het Criminologisch Instituut te Utrecht statistische onderzoekingen werden verricht aan de hand van een groot telkaarten-materiaal, betrekking hebbende op het arrondissement Utrecht, trok het de aandacht, dat verschillende familienamen telkens weer terugkeerden.

Phil Bosmans - Ik wens je de nodige humor
Ik wens je de nodige humor om heel veel zaken te relativeren. Met een beetje humor kun je onmogelijke dingen mogelijk maken, zonder dat je er iets aan doet, en gaat veel onweer voorbij zonder donder en bliksem. Er zijn mensen die je nooit ziet lachen. Ze kijken alsof elke dag de wereld vergaat. We leven in een triestige wereld met al te veel triestige mensen die de zon 's morgens zien ondergaan. Humor is een goede schokbreker als je botst in het leven.

N A
Phil Bosmans - Wie de mensen blij wil maken
Wie de mensen blij wil maken moet vreugde in zich hebben. Wie de wereld wil verwarmen moet vuur in zich dragen. Wie mensen helpen wil moet zachte handen hebben om ze niet te kwetsen. Wie vrede brengen wil moet eerst in eigen hart vrede gevonden hebben. Besef dat je gemaakt bent voor de vreugde!

N A
Phil Bosmans - Roep om de lente.
Roep om de lente. Roep om de zon. Laat je vangen door het wonder van het licht en van het leven. Kijk naar de leeuwerik die zingt hoog in de lucht. Weet je waarom? Omdat hij geen huishuur moet betalen! Kijk naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt!

Dimitri Verhulst - Klei
Je wereldbeeld is van de zachtste klei die je je maar kunt bedenken, en het is aan je omgeving de taak om die klei langzaam vorm te geven. Te boetseren tot een beeld, kunstig en krachtig. Volgens mij is het de kunst om die klei die je als kind bent je hele leven te behouden. De klei niet te laten uitdrogen, maar juist nat te houden, zodat je altijd kunt blijven leren, iedereen je kan blijven vormen en je altijd kunt blijven veranderen.

Belle Perez
Als ik frieten eet, is dat meestal ergens 'on the road' voor of na een concert. Ook als ik terugkom van vakantie is de eerste stop vaak de frituur. Dat geldt trouwens ook voor mijn familie als ze uit Spanje overkomen. Daar kennen ze het fenomeen 'frietkot' namelijk niet zoals bij ons in België. Mijn frietjes eet ik het liefst met'Hollandse', zoete mayonaise.

Irene de Vette - De aardappel
Een goed frietje begint met een goede aardappel. 'Melige' aardappelen hebben een hoog zetmeelgehalte waardoor ze minder doordringbaar zijn voor olie. De friet wordt er krokanter van. Toch krijg je met kruimige aardappelen frieten die een wat korrelige, soms zelfs bitter smakende binnenkant hebben. Kies daarom lekkere grote bonken die het midden houden tussen kruimig en vastkokend.

Irene de Vette - De naakte friet
Laten we eerst de friet zelf, zonder saus of tralala, onder de loep nemen. In De Lage Landen houden we van lekker dikke frieten die twee keer zijn gefrituurd. Knapperig van buiten, zacht van binnen. Fransen, verfijnd als ze zijn, houden van slank: hun 'allumettes' worden slechts eenmaal kort gebakken. Engelsen zweren bij slappe friet, er is niets knapperigs aan hun in de pan gebakken soggy 'chips'. Spanjaarden eten hun 'patatas bravas', gefrituurde aardappelbonken, liefst met een spicy saus.

de mensheid - alfabet
A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z doen ook nog mee, a b c tot x y z, dat zijn de letters van het alfabet. Nu ken jij het alfabet, helemaal van a tot z.